Kodukord

AIKU PUHKEKÜLA KODUKORD

 

 1. Klient kohustub saabumisel täitma ja allkirjastama külastajakaardi.
 2. Kliendi esindaja on kohustatud tutvustama osalejatele kodukorda.
 3. Ürituse kontrolli alt väljumisel, vandalism, korrale mitte- allumine või muu selline tegevus annab omanikule õiguse üritus koheselt lõpetada (ilma tagasimakseid tegemata). Klient vastutab ka kõikide temaga kaasas olevate inimeste tegude eest. Kui keegi seltskonnast tekitab rendileandjale kahju, siis vastutab klient.
 4. Klient kannab rendileandja ees täielikku vastutust tekkinud kahju eest kui kasutab kolmandate isikute/alltöövõtjate teenuseid. Näiteks bändid, telgid, toitlustajad jne.
 5. Klient vastutab tuleohutuse eest
 6. Kõik omavoliliselt tehtavad  lõkked, grillimine on keelatud s.h. ka küünalde põletamine nii õues kui hoones. Ettevaatus abinõud selleks, et midagi ei läheks põlema. Omavoliline sauna kütmine on keelatud.
 7. Sillalt vette hüpates veendu selle ohutuses.
 8. Alkoholi tarbimine mõõdukalt, nagu ikka avalikus kohas vastavalt seadusele.
 9. Alkoholijoobes ujumine on keelatud.
 10. Puudelt ja põõsastelt okste murdmine keelatud.
 11. Lemmiklooma eest on õigus Aiku Puhkealal kohaldada lisatasu.
 12. Koeraomanik koristab lemmiklooma väljaheite.
 13. Siseruumides suitsetamine rangelt keelatud, selle reegli eiramisel võib Aiku Puhkeala nõuda kahjutasu.
 14. Suitsukonide viskamine käib tuhatoosi, grillvanni või tuletegemise kohtadesse.
 15. Kahjustuste tekkimisel peab tellija korvama kahjud vastavalt omaniku poolt esitatud arvele. Kui kahjustused takistavad järgneva ürituse toimumist, tuleb kahjustajal tasuda järgneva kliendi ettemaks.
 16. Muusikat tuleb kuulata nii, et see ei häiriks teisi puhkajaid.
 17. Öörahu algab kell 23:00 – 08:00
 18. Puhkuse või peo lõppedes peab prügi olema pandud kottidesse, nii et seda oleks võimalik transportida, vastasel juhul võib nõuda juurdemakset.
 19. Puhkealal käitumisel lähtutakse headest tavadest, Aiku Puhkeala varasse suhtutakse heaperemehelikult. Nimetatud nõude mittetäitmisel on rendileandjal õigus loobuda kliendi edaspidisest teenindamisest.
 20. Rendileandja ei vastuta võimalike kodukorra eiramisest tulenevate õnnetusjuhtumite eest.
 21. Check-in ja Check-out ajad vastavalt 11.00 ja 13.00

Info: 56 701 201